Общи условия

Начало / Общи условия

Общи условия

Последващите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и правилата за използване на уебсайта

 

 

Дефиниции

Продавач – фирма „Майаники“ООД, с адрес на управление гр. София, жк. Христо Смирненски “ блок 16 , ет.1, ап 4 вписано в търговския регистър на РБ с ЕИК 204067233, МОЛ Роналд Донев

Уебсайт – адрес, в интернет пространстовотo https://www.juman.bg както и всички приложения, предоставящи на клиента достъп до каталога с предлагани артикули на указания адрес.

Клиент – всяко лице, посетило уебсайта и/или възползвало се от Услугите или съдържанието му.

Купувач – всеки клиент на Уебсайта, навършил 18 години и предоставил адрес за доставка и плащане на територията на Република България.

Профил – стандартни потребителско име и парола, избрани от клиента и предоставящи му достъп до всички стоки и Услуги, предлагани в уебсайта, както и възможност за обмен на информация с Продавача.

Поръчка – заявка от Купувача за закупуване на предварително избрани от него стоки и услуги, предлагани на Уебсайта. За избягване на всякакви съмнения – за поръчки се считат единствено заявките с предоставен адрес за доставка на територията на Република България.

Услуги – извършването на всякакви електронни услуги от страна на Уебсайта, за да се осигурят на Клиента възможност за комуникация с Продавача и/или покупки на предлаганите в каталога на Уебсайта стоки.

Получаване на поръчка – датата, на която е извършена доставката на посочения от Клиента адрес.

Кошница – виртуален списък, съставен от избраните за закупуване от Клиента стоки.

Крайна цена – всички разходи, направени от Купувача по закупуването на стоката.

Виртуален ПОС терминал – внедрена в Уебсайта система за разплащане чрез дебитни и кредитни карти. Информацията, която се използва за плащането през ПОС терминала се обработва единствено от банката.

 

Общи положения

С настоящите ОУ Продавачът, в лицето на фирма „Майаники“ООД, декларира, че е регистриран като администратор на лични данни, съответно с идентификационен номер:1428985

Достъпът до ограничените части на Уебсайта, става активен след регистрация или влизане в Профил. Регистрацията протича, чрез попълване от Клиента на стандартен формуляр, публикуван в Уебсайта. Директен достъп до формуляра за регистрация може да откриете тук.

Достъпът до Уебсайта може да бъде блокиран едностранно и без предупреждение, в случай, че се установи, че Клиентът злоупотребява със съдържанието и/или предоставените в Уебсайта стоки и Услуги.

При извършване на регистрация, както и при потвърждаване на всяка направена Поръчка, Купувачът потвърждава, че се е запознал с и приема настоящите Общи Условия.

Всички цени в каталога на Уебсайта са в български лева, за един брой/чифт от всеки изложен артикул.

Продавачът полага усилия да поддържа актуална ценова листа, като запазва правото си да поднови или прекрати предоставени към даден момент допълнителни отстъпки /промо-кодове и игри/, по което и да е било време, без да е необходимо да уведомява Клиента за всяка промяна. За избягване на всякакви съмнения – при поръчка, направена в момент на активна промоция, Продавачът се задължава да изпрати на Купувача закупената стока, в съответствие с активната по време на Поръчката промоция.

Продавачът си запазва правото да коригира настоящите Общи условия(ОУ) едностранно и без предварително да уведомява Клиента за промените. За избягване на всякакви съмнения – с потвърждението на всяка Поръчка, Купувачът декларира, че се е запознал и приема публикуваните в Уебсайта, към датата на Поръчката, Общи условия.

Клиентът се съгласява, че е допустимо да има разлика между цените, обявени в Уебсайта и тези в магазините на Продавача, в страната.

Уебсайтът използва официално предоставени от производителя данни за цветовата гама на предложените в каталога стоки. Клиентът се съгласява, че разлики в цветовете между доставената и поръчаната стока са допустими, предвид факта, че цветовете, които се виждат на снимките, са зависими от компютърната конфирурация на Клиента, както и от зрителните му възприятия.

Уебсайтът приема поръчки единствено при предоставен от Клиента валиден адрес за доставка на територията на Република България.

 

Поръчка на артикули

Поръчката на стоки от каталога е възможно да бъде направена избирайки опцията за посещение на Уебсайта като „гост“ или регистиран потребител.

При поръчването на стоки, изложени в каталога на Уебсайта, Клиентът се съгласява с ОУ за използване.

Потвърждението на Поръчки се извършва чрез получаване от страна на Клиента на автоматичен имейл, посочен от последния във формуляра за регистрация, с номер на поръчката.

Веднъж влязъл в Профила си, Клиентът може да направи своята поръчка на една или повече стоки, чрез избор на цвят, размер и количество, на всяка от стоките, изложени в каталога. След като всички описани опции са попълнени, Клиентът добавя артикули в Кошницата, чрез натискане на бутон „Добави в кошницата“. След като всички желани артикули са добавени в Кошницата, Клиентът трябва да избере начин на плащане и адрес за доставка на територията на Република България.

При наложили се промени в ценоразписа на предлаганите стоки, Продавачът запазва правото си да анулира направените поръчки, като се задължава да уведоми Клиента за промяната и за актуалната цена на поръчания от него артикул.

Въпреки положените от екипа на Уебсайта усилия да поддържат актуални наличности, Клиентът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случай, че наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, Продавачът се задължава да се свърже с Купувача, чрез предоставените в Профила на последния, данни. При тези обстоятелства, Купувачът може да избере една от следните опции:

– отпадане на стоката с недостатъчна наличност от поръчката и потвърждение за доставка на останалите в поръчката стоки.

– анулиране на поръчката;

Клиентът се съгласява, че запазването на електронния адрес на даден артикул в Уебсайта и/или запазването му в категория „Любими“, не гарантира наличността на съответния артикул, нито периода на предлагане на артикула в каталога на Уебсайта. Във връзка с предходното, Клиентът се съгласява, че запазените по описания начин артикули ще бъдат сваляни от каталога на Уебсайта, като статуса на такива стоки бива променен на „Неактивен“.

В случай, че Клиент поръча артикул, чийто статус е „Неактивен“, Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи, Продавачът се задължава да уведоми Клиента, чрез изпращане на автоматично съобщение на e-mail адрес, посочен от последния във формуляра за регистрация.

Всяка, направена през Уебсайта поръчка, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача. За избягване на всякакви съмнения – Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача.

 

Плащания

Поръчаните чрез Уебсайта стоки, могат да бъдат заплатени по следния начин:

– с наложен платеж, при получаване на поръчката.

– с дебитна/кредитна карта на витуралния ПОС терминал на Уебсайта. Видовете карти, които се приемат на Виртуалния ПОС терминал са следните: Visa, MasterCard;

За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента – Уебсайтът не съхранява никаква информация, касаеща се до номера и/или вида на използваната за превода карта. Въпросната информация се обработва единствено от сървъра на банката, предоставила Виртуалния ПОС терминал.

 

Възстановяване на заплатена сума

В случай на отказ на Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума се извършва от Продавача единствено по банков път.

Продавачът се задължава да възстанови заплатената от Купувача сума в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на заявеното от Купувача желание за връщане на стока, като предостави документ удостоверяващ връщането й към Продавача.

В случай, че Поръчката е била заплатена с карта, през Виртуалния ПОС терминал на Уебсайта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която е направено плащането.

В случай, че Поръчката е била заплатена с наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по посочената от Клиента лична банкова сметка в български лева.

Във връзка с предходното, Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка. Отговорността на Продавача да възстанови сума по отказана поръчка, свършва в момента на извършване на банковия превод към посочената от Клиента сметка.

В случаите, когато Купувачът е изискал фактура на юридическо лице, последния получава Кредитно известие от Продавача в деня на възстановяване на сумата.

 

Абонирайте се за нашия бюлетин

И получавайте първи информация за текущи и предстоящи промоции.

Благодарим за участието! Моля проверете своя имейл.

Абонирайте се за нашия бюлетин

И получавайте първи информация за текущи и предстоящи промоции.

Благодарим за участието! Моля проверете своя имейл.

Pin It on Pinterest